Flora

Nationaal Park El Teide

Je volgt een groep wandelaars die vastberaden een van de paden in het park volgt, in dit desolate landschap waarin verrassend genoeg toch planten groeien. De bent aangenaam verrast wanneer je aan het eind van het pad komt en verwelkomt wordt door tientallen "tajinastes" in bloei. De intense kleur van deze bloemen, sommige rood en andere blauwachtig, staat in schril contrast met de donkere aarde en de bergen. Een lust voor het oog!

De bloemenweelde van dit natuurgebied was een doorslaggevende factor bij de beslissing om het tot Nationaal Park te verklaren. Van de 194 aangetroffen soorten groeien er 31 uitsluitend op de Canarische eilanden en 32 alleen op Tenerife, wat betekent dat bijna 32% van de soorten inheems is.

Bezoekers kunnen na een eerste indruk van het desolate en grillige landschap vaststellen hoe overal waar de bodem minimale leefomstandigheden biedt een zeer rijke plantenwereld is ontstaan. Deze wordt gevormd door groengrijze planten met piepkleine blaadjes, wat wijst op een perfecte aanpassing aan de extreme droogte, lichtintensiteit, zonnestraling en grote temperatuurschommelingen.

Witte brem is de meest voorkomende plant, hoewel we daarnaast ook andere soorten aantreffen zoals hierba pajonera (descurainia bourgaeana), codeso (adenocarpus viscosus), het Teidemargrietje, de Teideviolier of de malpaís-bloem (tolpis webbi). In mindere mate vind je er ook hierba de la cumbre (schrophularia glabrata), estornudera (andryala pinnatifida), tajinaste rojo (echium wildpretii), tajinaste picante (echium auberianum) en cardo de plata (stemmacantha cynaroides).

Echium wildpretii, soms rode ossetong genoemd, is een van de meest spectaculaire planten van het nationale park. Deze planten kunnen meer dan twee meter hoog worden en zijn bedekt met felgekleurde en opvallende roze-paarse bloemen. Deze soort, die 30 jaar geleden heel zeldzaam was, komt vandaag de dag veel voor in zijn karakteristieke habitat.

De Echium auberianum is een inheemse plant die erg op de echium wildpretii lijkt maar kleiner is en blauwe bloemen heeft. Het mooie en bijzondere Teideviooltje (Viola cheiranthifolia) is een andere belangrijke endemische soort van het park. We herinneren de bezoekers eraan dat het verboden is om deze bloemen, evenals alle andere planten in het gebied, af te knippen of uit te rukken.

Tussen de maanden april en juni is Nationaal Park El Teide een ware explosie van leven en kleur: het struikgewas is bezaaid met bloemen, de lucht heeft een heerlijk aroma en er zijn veel bestuivende insecten.

De belangrijkst plantensoorten die men in het Nationaal Park El Teide kan vinden:

 • Tolpis webii (Sp: Flor de malpaís)
 • Erysimum scoparium (Sp: Alhelí del Teide)
 • Argyranthemum teneriffae (Sp: Margarita del Teide)
 • Descuraina bourgaeana (Sp: Hierba pajonera)
 • Adenocarpus viscosus (Sp: Codeso)
 • Pterocephalus lasiospermum (Sp: Hierba conejera)
 • Schrophularia glabrata (Sp: Hierba de la cumbre)
 • Nepeta Teydea (Sp: Hierba del Teide)
 • Andryala pinnatifida (Sp: Estornudadera)
 • Bystropogon origanifolius (Sp: Poleo de monte)
 • Echium auberianum (Sp: Tajinaste picante)
 • Echium wildpretii (Sp: Tajinaste rojo)
 • Stemmacantha cynaroides (Sp: Cardo de plata)