Reglement

Er bestaan verschillende nationale en internationale wetten en voorschriften die walvis- en dolfijnpopulaties beschermen. Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan alle menselijke activiteiten die van invloed kunnen zijn op deze dieren , met inbegrip van het observeren van walvissen.

Om deze activiteit aan te bieden, moeten de volgende regels worden nageleefd:

VERPLICHT

  • Kom niet dichterbij dan 60 meter.
  • Maximale observatietijd: 30 minuten.
  • Varen met een matige snelheid.
  • Veel boten op eenzelfde plek moet worden vermeden.
  • Het gebied verlaten als dieren verstoord raken.

VERBODEN

  • Baden met de dieren.
  • Ze voederen.
  • Ze aanraken.
  • Afval in het water gooien.
  • De dieren irriteren met geluiden.

Daarnaast hebben bedrijven die deze dienst verlenen, een 'handvest voor kwaliteit', waarin ze zich ertoe verbinden om een toeristische dienst te bieden, terwijl ze de dieren respecteren en de impact op het zeeleven beperken.

Als een gewond of aangespoeld dier geobserveerd wordt, is het belangrijk om zo snel mogelijk het noodnummer 112 te bellen, zodat het reddingsprotocol voor deze gevallen kan worden gestart.