Vogels kijken - Tenerife
 • Vogels kijken
 • Vogels kijken
 • Vogels kijken

Vogels kijken

Je zit, verborgen in de struiken, al een tijdje stilletjes te wachten tot hij tevoorschijn komt. Plotseling staat hij daar, slechts twee meter voor je: zijn veren zijn nog kleurrijker dan je had gedacht en hij maakt resolute, maar toch subtiele bewegingen. Zijn gezang, dat klinkt als hemelse muziek, breekt de stilte in het bos. Je richt je camera en drukt supersnel af om elk moment vast te kunnen leggen ... Dit is de wondere wereld van de vogels.

Op het eiland leven zo'n 70 broedvogels, waarvan sommige endemisch zijn. Er zijn 21 punten, verdeeld over de berggebieden, het middengebergte van het eiland en de kust, waar de omstandigheden ideaal zijn om ze te gaan bekijken.


Buizerd
(Buteo buteo insularum)
De buizerd zich met reptielen, insecten en kleine zoogdieren, zoals muizen, die hij vangt in gebieden met struikgewas en landbouwgronden. Wanneer je naar het bergachtige gebied en ravijnen van het eiland gaat, zul je hem gemakkelijk gedurende het hele jaar zien, omdat dit zijn natuurlijke leefomgeving is.


Scopoli’s pijlstormvogel
(Calonectris diomedea)
De Scopoli’s pijlstormvogel brengt een karakteristiek, klagelijk geluid voort en een schril geluid in het broedgebied, terwijl hij tijdens de vlucht over open zee geen geluid laat horen. Het is een zeevogel die je kunt observeren vanaf het voorjaar tot het najaar: een goede plaats daarvoor zijn de in zee uitstekende rotspunten, het beste 's avonds.


Bulwers Stormvogel
(Bulweria bulwerii)
In Spanje komt deze vogel alleen op de Canarische Eilanden voor en op Tenerife vind je het grootste aantal. Er zijn ongeveer 400 paartjes. Het grootste gedeelte van de tijd vissen ze op volle zee op vooral plankton en ze komen alleen aan land om te nestelen. Ze brengen hun jongen groot onder de rotsen en in spleten en zijn in de broedgebieden ‘s nachts actief. Ze brengen een geluid voor dat lijkt op het blaffen van een kleine hond.


Bolles laurierduif
(Columba bollii)
Deze endemische soort leeft in de laurierbossen van het eiland. Zijn voedsel bestaat uit de vruchten van de gagel, laurier, hulst, aardbeiboom, enz. Hij nestelt altijd in bomen en heeft een grijze kleur met een wijnkleurige glans op zijn borst en groen en roze in de nek.


Madeiragierzwaluw
(Apus unicolor)
De madeiragierzwaluw is gemakkelijk te herkennen aan zijn kruisboogachtige vorm en de schelle schreeuw die hij produceert. Ze vliegen het grootste deel van de tijd in groepen en raken alleen de grond wanneer ze in het nest aankomen of het verlaten. Hij kan slapen terwijl hij vliegt. De diersoort is een trekvogel die elk jaar in het voorjaar en de zomer vanuit Afrika terugkeert. Behalve in ravijnen broedt hij ook graag in verlaten huizen en andere gebouwen in meer stedelijke gebieden.


Barbarijse valk
(Falco pereginus pelegrinoides)
Dit is een andere vogelsoort die je in Spanje alleen op de Canarische Eilanden aantreft. Hij komt oorspronkelijk uit Noord-Afrika, hoewel er ook exemplaren worden waargenomen in verre gebieden, zoals Egypte of Mongolië. Hij nestelt het liefst op steile rotsen in zee en ravijnen met een schaarse begroeiing. Hij heeft een grote spanwijdte tot een meter en voedt zich met duiven en kleine vogels.


Spaanse mus
(Passer hispaniolensis)
De Spaanse mus leeft van nature in groepen en nestelt in holle bomen, maar ook in palen en hoogspanningsmasten. Ze leven voornamelijk van granen en ze zijn erg luidruchtig (je kunt ze al vanaf honderden meters afstand horen). De Spaanse mus is altijd een algemeen voorkomende vogel op het eiland geweest, hoewel hij de laatste jaren moeilijker te zien is. De beste plekken zijn dorpen en parken en tuinen in de steden.


Kanarie
(Serinus canaria)
Dit is een van de symbolen van de Canarische Eilanden en een soort die uitsluitend op deze archipel en die van Madeira en de Azoren voorkomt. Hij is grijzig bruin van kleur op de rug en groen en gelig op de borst en kop. Je ziet hem gewoonlijk in grote zwermen op zoek naar zaden in bossen en landbouwgebieden. De ondersoort van de gedomesticeerde wilde kanarie is de populairste vogelsoort ter wereld die als huisdier wordt gehouden.


Canarische tjiftjaf
(Phylloscopus canariensis)
Deze vogel vind je vooral in de bosrijke gedeelten van het eiland en de laurierbossen, maar hij schuwt ook landbouwgronden en tuinen niet. Insecten, vruchten en pollen vormen de basis van zijn dieet. Hij komt zowel aan de kust als in hogere gedeelten van het eiland voor.


Vink
(Fringilla coelebs)
Er bestaan 16 ondersoorten in de wereld, waarvan er drie op de Canarische Eilanden voorkomen en een ervan op Tenerife. Je ziet ze veel in de vochtige laurier- en pijnboombossen rondzwermen. Ze voeden zich met zaden, hoewel de jongere exemplaren ook insecten op het menu hebben staan.


Tenerifse blauwe vink
(Fringilla teydea)
Tijdens het broedseizoen prijkt hij met een prachtig blauwe verentooi, wat de rest van het jaar grijsachtig blauw is. Het is een endemische soort van de Canarische Eilanden en is een bewoner van de pijnboombossen van het eiland (je kunt ze zien in die van Teno, Aguamansa, Boca Tauco, Arica, enz. ). Ze eten pijnboompitten en zaden van verschillende bremsoorten. Ook eten ze larven die ze uit de schors van de pijnbomen halen.


Visarend
(Pandion haliaetus)
Deze vogel is nauw verbonden met de zee en maakt zijn nesten op eilandjes en kliffen, zoals die van Teno, een van de plaatsen waar je ze gewoonlijk aantreft. Ze voeden zich met vis. Hij is steeds moeilijker te zien omdat het een van de zeldzaamste roofvogels van Tenerife is.


Rotsmus
(Petronia petronia)
Je kunt de rotsmus onderscheiden door een kleine gele vlek midden op de hals. Een ander kenmerk is het intense en zenuwachtige scherpe gepiep. Tijdens het broedseizoen is hij schuw en wantrouwig, maar in de herfst en winter is hij minder verlegen en laat hij zich vaker zien. Om hem in het oog te krijgen moet je naar de traditionele landbouwgebieden van het massief van Teno en Adeje gaan.


Tenerifse goudhaan
(Regulus teneriffae)
Dit kleine vogeltje (met een lengte van negen centimeter is het de kleinste vogel die zich op Tenerife voortplant) leeft uitsluitend in pijnboombossen. Zijn voedsel bestaat uit ongewervelde dieren die hij vindt tussen de takken van bomen en struiken.


Laurierduif
(Columba junoniae)
Hoewel de populatie van de laurierduif geleidelijk is afgenomen, kun je hem vooral nog zien in ravijnen van het noordelijke gedeelte van het eiland en gebieden met fayal-brezal- of monteverdevegetatie.


Woestijnvink
(Bucanetes githagineus)
Deze ernstig bedreigde vogelsoort komt gewoonlijk voor op hellingen, in ravijnen en in rotsige gebieden. Het is een vogel met een grote kop en korte snavel, die rood kleurt tijdens de baltsperiode.


Tenerifepimpelmees
(Parus teneriffae)
Boven op zijn kop heeft hij een kobaltblauwe kruin en zijn staart heeft een ook een blauwe kleur. Dit steekt af tegen het groen van zijn rug en het geel van zijn buik en borst. Het is een vogelsoort die alleen op de Canarische Eilanden en het noorden van Afrika voorkomt. Hij houdt ervan tussen de bremstruiken van het Parque Nacional del Teide ongewervelde dieren te vangen.


Canarische grote gele kwikstaart
(Motacilla cinerea canariensis)
Zijn slanke verschijning en lange bewegende staart, die hij gebruikt voor snelle wendingen tijdens volle vluchten, zijn enkele van zijn opvallende kenmerken. Hij voedt zich met spinnen, insecten en schaaldieren. Hij brengt gewoonlijk het grootste gedeelte van zijn tijd door in de nabijheid van plassen, irrigatiekanalen en landbouwgronden.


Strandplevier
(Charadrius alexandrinus)
Een gebruikelijke bezoeker van stranden, zoutmoerassen en de kust. Hij bouwt zijn nest dicht bij het water, in kleine kuiltjes in de grond, afgebakend door kiezels, algen en stukjes schelp. Op het eiland concentreert hij zich vooral aan de kust van Médano en Montaña Roja, hoewel je in de winterperiode exemplaren kunt tegenkomen op andere punten van de kust.


Berthelots pieper
(Anthus berthelotii)
Wanneer hij zich bedreigd voelt, vliegt hij zelden weg; hij geeft er de voorkeur aan weg te rennen met kleine tussenstops. Het is een endemische soort van Macaronesië. Hij is waarneembaar vanaf zeeniveau tot op 3.000 meter hoogte, waar weinig bomen groeien of verspreide vegetatie is. Je komt hem ook vaak tegen op paden, waaraan hij zijn Spaanse naam 'caminero' dankt. Hij eet sprinkhanen en krekels.


Grote bonte specht
(Dendrocopos major)
Voor zijn voedsel zoekt hij insecten (vooral larven) onder de schors van bomen. Hij doorboort alle houtsoorten met het grootste gemak, vanwege zijn krachtige snavel. Er bestaan twee ondersoorten op Tenerife en Gran Canaria.

Beschermd landschap Las Lagunetas

Inhoudstype: Elemento

Titel: Beschermd landschap Las Lagunetas

Beschrijving: Deze plek op de toppen van La Esperanza bestaat uit een uitgestrekt bos met voornamelijk dennen en eucalyptus. Heel erg aangeraden voor het waarnemen van bosvogels.

El Portillo

Inhoudstype: Elemento

Titel: El Portillo

Beschrijving: Aan de grens van het Nationaal Park El Teide vinden we bezoekerscentrum El Portillo, omringd door brem en codeso evenals andere planten die alleen hier groeien. Bij het bezoekerscentrum beginnen diverse wandelpaden waarlangs we de biodiversiteit van het C

Integraal natuurreservaat Roques de Anaga

Inhoudstype: Elemento

Titel: Integraal natuurreservaat Roques de Anaga

Beschrijving: Dit reservaat op enkele meters van de noordkust van het Anaga-massief is gekoloniseerd door drakenbloedbomen en houtige struiken. Bezoek aan het reservaat is verboden om te vermijden dat de grote zeevogelkolonies die er wonen, verstoord zouden worden. Je

Kliffen van Los Gigantes

Inhoudstype: Elemento

Titel: Kliffen van Los Gigantes

Beschrijving: Aan de westkust van het Teno-massief vinden we deze indrukwekkende rotswand, het resultaat van duizenden jaren erosie. De stranden en ravijnen ervan herbergen bedreigde soorten zoals de visarend, de Barbarijse valk en de raaf.

La Caldera de La Orotava

Inhoudstype: Elemento

Titel: La Caldera de La Orotava

Beschrijving: Dit is een recreatiegebied waar verschillende wandelingen beginnen. Hier ligt een dicht en vochtig dennenbos aan de rand van het monteverde-gebied, waar veel bosvogelsoorten te zien vallen.

Monte del Agua

Inhoudstype: Elemento

Titel: Monte del Agua

Beschrijving: Dit is een van de best bewaarde monteverde-bossen van het eiland. In de ravijnen wonen laurierduiven en bosroofvogels.

Natuurmonument Montaña de Guaza

Inhoudstype: Elemento

Titel: Natuurmonument Montaña de Guaza

Beschrijving: Dit is een vulkanische berg die in de loop van de tijd geërodeerd is. Hij ligt vlakbij Los Cristianos. De plantengroei, eigen aan woestijnlandschappen, dient als toevluchtsoord voor verschillende soorten steppevogels zoals de griel, de klapekster en de wo

Plaats van Wetenschappelijk Belang: Barranco de Ruiz

Inhoudstype: Elemento

Titel: Plaats van Wetenschappelijk Belang: Barranco de Ruiz

Beschrijving: In dit ravijn vind je drakenbloedbomen, palmbomen, jeneverbessen en endemische planten. Een uitstekende plek om roofvogels, laurierduiven en vogels die in het kreupelhout vertoeven te spotten.

Recreatiegebied El Lagar

Inhoudstype: Elemento

Titel: Recreatiegebied El Lagar

Beschrijving: Dit gebied aan de voet van El Teide is omgeven door een dichtbegroeid bos van Canarische den en een lage begroeiing van monteverde-struiken. Ideaal om bosvogels waar te nemen.

Recreatiegebied Las Lajas

Inhoudstype: Elemento

Titel: Recreatiegebied Las Lajas

Beschrijving: Aan de rand van de zuidelijke helling van Las Cañadas del Teide ligt dit uitgebreide recreatiegebied, in een dennenbos met weinig ondergroei. De oude bomen bieden onderdak aan Tenerifse blauwe vinken, sperwers en grote bonte spechten.

Recreatiegebied Ramón Caminero

Inhoudstype: Elemento

Titel: Recreatiegebied Ramón Caminero

Beschrijving: Een recreatiegebied aan het begin van de vallei van La Orotava en aan de rand van Las Cañadas del Teide. In de vroege ochtend en voor zonsondergang kun je hier enkele van de meest bijzondere vogelsoorten in de bossen waarnemen.

San Cristóbal de La Laguna, Werelderfgoed

Inhoudstype: Elemento

Titel: San Cristóbal de La Laguna, Werelderfgoed

Beschrijving: In de oude binnenstad van San Cristóbal de La Laguna vinden we enkele van de oudste gebouwen van de Canarische Eilanden. De parken en tuinen zijn uitstekende plaatsen om onder andere gierzwaluwen, tortelduiven en mussen waar te nemen.

Speciaal natuurreservaat Barranco del Infierno

Inhoudstype: Elemento

Titel: Speciaal natuurreservaat Barranco del Infierno

Beschrijving: Dit is een diep uitgesneden ravijn in het Adeje-massief. De bedding herbergt een dichtbegroeid bos van Canarische wilgen. Langs de wanden hangen drakenbloedbomen en jeneverbessen. Het is een goede plek om roofvogels en bergvogels te spotten.

Speciaal natuurreservaat Malpaís de Güímar

Inhoudstype: Elemento

Titel: Speciaal natuurreservaat Malpaís de Güímar

Beschrijving: Dit is een enorm veld van lavastromen, omringd door landbouwgronden, woonwijken en industriële gebieden. Dit landschap is rijk aan cardons en tabaiba's waartussen verschillende soorten zangvogels leven.

Speciaal natuurreservaat Malpaís de Rasca

Inhoudstype: Elemento

Titel: Speciaal natuurreservaat Malpaís de Rasca

Beschrijving: In het uiterste zuiden van het eiland bevinden zich de resten van een oude vulkaan. De versteende lavastromen lopen de oceaan in. In de kuststrook kunnen we verschillende soorten zeevogels en reigers waarnemen.

Speciaal natuurreservaat Montaña Roja

Inhoudstype: Elemento

Titel: Speciaal natuurreservaat Montaña Roja

Beschrijving: Dit is een kuststrook in het zuiden van het eiland die gevormd is door zandstranden en laagvlaktes, aan de voet van een indrukwekkende vulkanische kegel van roodachtige lava, bevolkt door tabaiba's. Het is een uitstekende plek om zeevogels en trekkende wa

Taganana

Inhoudstype: Elemento

Titel: Taganana

Beschrijving: Midden in Landelijk Park Anaga ligt het gehucht Taganana, onder aan grote bergwanden en terrasbouw met wijnstokken, groenten en fruitbomen. Het is een goede plek om landbouwvogels en roofvogels te spotten.

Teno Alto

Inhoudstype: Elemento

Titel: Teno Alto

Beschrijving: Graasgebied voor geiten afgewisseld met boomheide en akkers zonder irrigatie waar je zwermen landbouwvogels kunt waarnemen.

Teno Bajo

Inhoudstype: Elemento

Titel: Teno Bajo

Beschrijving: Een vlakte die zich uitstrekt aan de voet van de kliffen van het Teno-massief. Hier groeien vooral cardons en tabaiba's. Een goede plaats om je te installeren om roof- en zeevogels te spotten.

Uitkijkpunt Pico del Inglés

Inhoudstype: Elemento

Titel: Uitkijkpunt Pico del Inglés

Beschrijving: Op de toppen van het Anaga-massief, omringd door een dichtbegroeid laurierbos ligt uitkijkpunt Pico del Inglés, van waar je een groot deel van Landelijk Park Anaga kunt zien liggen. Het is een goede plek om verschillende roofvogels, bosvogels en laurierdu

Villa de La Orotava

Inhoudstype: Elemento

Titel: Villa de La Orotava

Beschrijving: De daken van de oude huizen die het historische centrum vormen, zijn een toevluchtsoord voor honderden gierzwaluwen. Op de pleinen en tuinen kan je bovendien verschillende soorten stadsvogels zien.

Door de constante gemiddelde temperatuur van 22 graden kun je op Tenerife altijd vogels...Meer lezen
cerrar
Wanneer?

Door de constante gemiddelde temperatuur van 22 graden kun je op Tenerife altijd vogels kijken. Voor trekvogels geldt, dat dit afhangt van de periode van het jaar. Tussen het einde van de zomer en de vroege herfst kun je hier genieten van verschillende bijzondere vogelsoorten, zoals de noordse stern of de grauwe pijlstormvogel.

Als je vaker vogels gaat kijken, neem dan je gebruikelijke uitrusting mee. Als j...Meer lezen
cerrar
Wat heb ik nodig?
 • Als je vaker vogels gaat kijken, neem dan je gebruikelijke uitrusting mee. Als je dit voor het eerst doet zorg je in ieder geval voor een verrekijker en een draagbare telescoop met een statief.
 • Wanneer je foto's wilt maken of vogelgeluiden wilt opnemen, vergeet dan niet een camera en een recorder met een goede microfoon.
 • Neem een brochure of boek mee met een beschrijving van de meest typische vogels van Tenerife (grootte, veren, geluiden, leefruimte) dan kun je ze gemakkelijker herkennen.
 • Als je wilt bijhouden wat je allemaal hebt gezien dan is een notitieboekje, waarin je de gegevens van je observaties kunt opschrijven, onmisbaar.
Over het algemeen heb je geen vergunningen nodig om vogels te kijken, behalve wanneer j...Meer lezen
cerrar
Heb ik een vergunning nodig?

Over het algemeen heb je geen vergunningen nodig om vogels te kijken, behalve wanneer je je in een beschermd gebied begeeft. Het is aan te bevelen een van de gespecialiseerde bedrijven op dit gebied te raadplegen.

Praktische tips
Draag schoenen waarmee je over zanderig of rotsachtig terrein kunt lopen.Ne...
Meer lezen
cerrar
Praktische tips
 • Draag schoenen waarmee je over zanderig of rotsachtig terrein kunt lopen.
 • Neem voldoende proviand mee als je van plan bent er een paar uur op uit te trekken..
 • Neem zonnebrandcrème en een pet of hoed mee in je rugzak, om je goed te beschermen tijdens deze activiteit.
 • Zorg ervoor dat je aanwezigheid het normale leven van de vogels en andere dier- en plantensoorten die je tegenkomt, niet verstoort.
 • Multimediagalerij

  Dit kan interessant zijn: