Bescherming van gegevens

Om als Turismo Tenerife diensten aan u te kunnen aanbieden, moeten we bepaalde informatie over de houder van persoonlijke gegevens verzamelen. Op deze pagina beschrijven we hoe de informatie en persoonlijke gegevens die we verzamelen worden behandeld, wat we doen en hoe u het gebruik van uw informatie kunt beheren en controleren.

De houder van de gegevens krijgt informatie over de manier waarop Turismo Tenerife, als verantwoordelijke voor de verwerking, omgaat met de persoonlijke gegevens en de informatie die uit hoofde van deze diensten, overeenkomsten, etc. worden ontvangen.

De houder van de gegevens geeft hiervoor uitdrukkelijk en uit vrije wil toestemming op het moment dat de persoonlijke gegevens worden verzameld.

Door te klikken op de verschillende links hieronder krijgt de houder toegang tot de algemene informatie, tot informatie over zijn of haar rechten en de procedure om van die rechten gebruik te maken en tot de overige activiteiten met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.