Montaña de Tejina

Natuurmonument

De Tejina-berg is een landschap van grote geologische waarde vanwege de vulkanische samenstelling, met name fonolieten en trachibasalt, materialen die later door lavastromen werden bedekt. Erosie heeft er twee diepe ravijnen in gesleten: Guaria en Cuéscara, aan beide zijden van de berg. Op de hellingen vind je landbouwterrassen, die ervan getuigen hoe men deze gebieden voor de landbouw heeft gebruikt.

Je vindt er bijzondere plantensoorten zoals balillo, jócamo en cerrajón. Er zijn ook talrijke drakenbloedbomen, inheemse kardinaalmutsen en jeneverbessen. Kijk trouwens uit waar je loopt want de vogels bouwen hier hun nesten op de meest onverwachte plekken. Er fladderen rotsduiven en Scopoli's pijlstormvogels rond, evenals bulvleermuizen, de grootste in de Canarische eilanden.

Gemeente: Guía de Isora

Oppervlakte: 169,7 hectare

Hoe kom je er?

Je komt er via de TF-82 die Adeje verbindt met Guía de Isora. Wanneer je bij het dorp Tejina komt, moet je afslaan en de weg volgen die je naar de TF-465 leidt. Op deze weg beginnen verschillende onverharde wegen die naar het beschermde natuurgebied leiden.

Een andere optie is om de TF-82 te blijven volgen, het centrum van Tejina door te rijden en na 1 km de afslag naar Acojeja te nemen. Het is een geasfalteerde weg die later in een onverharde weg verandert en naar het noordelijk deel van het beschermde natuurgebied leidt.