Handvest voor kwaliteit

De bedrijven die dit Handvest voor Kwaliteit onderschrijven verbinden er zich vrijwillig toe een eersteklas toeristische dienstverlening te bieden die diervriendelijk is, waarbij getracht wordt de effecten die hun activiteiten hebben op het mariene milieu tot een minimum te beperken.Dit Handvest is het resultaat van een participatieproces met de ondernemers uit de sector, die tot doel had een eersteklas, gedifferentieerd product te bieden.

Het handvest bevat de volgende punten:

1) Wij begrijpen dat het onze taak is onze inspanningen te verenigen met het oog op het behoud van het milieu in verband met het beheer van het afval gegenereerd door onze toeristische activiteit. Daarom gebruiken wij zoveel mogelijk recycleerbare materialen voor onze activiteiten, en gebruiken wij geen materialen die potentieel schadelijk zijn voor het mariene milieu en hebben wij een beleid van selectief afvalbeheer (glas/plastic/papier/organisch) ingevoerd op onze kantoren en boten.

2) Wij willen de natuurlijke omgeving waar wij onze activiteiten verrichten beschermen, en daartoe werken wij aan een gezamenlijke inspanning om het mariene milieu te reinigen. Tijdens onze activiteiten verbinden wij ons ertoe te stoppen of onze route te wijzigen om het afval dat zich aan het oppervlak bevindt uit het water te halen.

3) Wij begrijpen dat onze boten gebruikt kunnen worden als werk- en onderzoekplatforms, en om deze reden zijn wij bereid samen te werken met verschillende wetenschappelijke teams en gegevens openbaar te maken met het oog op het behoud van het mariene milieu.

4) Tijdens elke excursie trachten wij de toeristische ervaring te optimaliseren, waarbij wij het effect dat wij op het mariene milieu kunnen hebben tot een minimum beperken. Daarom hebben wij ons tot doel gesteld de dieren zo voorzichtig mogelijk te benaderen en proberen wij tijdens het spotten zoveel mogelijk de kalmte te bewaren en zo te allen tijde de veiligheid van iedere manoeuvre te garanderen.

5) Om een eersteklas toeristische ervaring te kunnen bieden, begrijpen wij dat het noodzakelijk is een deskundige gids aan boord te hebben die onze bezoekers helpt het gebied dat wij bezoeken te leren kennen. Daarom wordt bij ons bedrijf iedere groep van meer dan 25 passagiers begeleid door een gids met ervaring in het spotten van walvissen. Voor groepen van minder dan 25 passagiers kan de gids de eigenaar van de boot zelf zijn, als hij de daarvoor benodigde ervaring bezit.

6) Alle informatie over ons bedrijf en onze activiteiten, zowel op land als aan boord van onze boot, staat altijd tot uw beschikking in ten minste twee talen: Spaans en Engels.

7) Bij alles wat wij doen zetten wij in op een vlekkeloos imago op het gebied van dienstverlening en toewijding. Ons bedrijf streeft ernaar de boot voor iedere excursie volledig schoon te maken. Daarnaast gaat onze bemanning altijd verzorgd en in uniform gekleed, voorzien van een zichtbare identificatie met daarop hun naam en functie aan boord.

8) Wij willen toeristen duidelijk en direct informeren, zodat zij weloverwogen detoeristische dienstverlening kiezen die zij wensen. Daarom geven wij u op onze kantoren en/of verkooppunten persoonlijk advies, evenals informatieve folders, waarin u altijd volledig bijgewerkte informatie zult aantreffen:

  • Over onze toeristische producten (duur, prijs, tijden, specifieke behoeften, aangeboden diensten)
  • Over alle natuurlijke hulpbronnen waar u aan boord van kunt genieten (soorten en kenmerken van de walvisachtigen, zeevogels, kustgebied, enz.)

9) Tevens streven wij ernaar vertegenwoordigd te zijn op de sociale netwerken (Facebook, Twitter of andere), waar wij rechtstreeks contact kunnen hebben en samenwerken met onze bezoekers vóór, tijdens en na hun bezoek aan het eiland. Wij begrijpen dat de allernieuwste technologie de eenvoudigste manier is om dichter bij onze klanten te komen. Daarom heeft ons bedrijf een bijgewerkte website waar u alle in het vorige punt vermelde informatie kunt vinden.

10) Wij beschouwen het toerisme dat wij bieden als een manier om ons brood te verdienen, en wij willen onze klanten en bezoekers de mogelijkheid bieden alle wonderen van onze zee te beleven. Wij begrijpen dat deze vorm van toerisme een cruciaal instrument moet zijn om ons bewustzijn inzake het behoud van de natuurlijke hulpbronnen waarvan wij leven te verbeteren, en daarom houden wij voor iedere excursie die wij maken een kort inleidend gesprek voor onze klanten over de volgende onderwerpen:

  • Welkomstwoord en voorstellen van de bemanning.
  • Informatie met betrekking tot de organisatie van de activiteit (duur, route, specifieke behoeften...).
  • Informatie over hoe men zich tijdens de zeereis en tijdens het spotten van walvissen aan boord moet gedragen.
  • Informatie met betrekking tot de natuurlijke hulpbronnen die u tijdens onze activiteit kunt zien en het gezamenlijk belang dat u actief deelneemt aan het behoud daarvan.

11) Veiligheid aan boord is essentieel voor onze dienstverlening. Om deze reden geven wij u aan het begin van iedere zeereis altijd een overzicht van de basisinstructies voor veiligheid aan boord, en tevens leggen wij uit hoe u zich in geval van nood moet gedragen.

12) Om onze toeristische dienstverlening te kunnen optimaliseren is het essentieel dat wij de mening van onze klanten leren kennen. Hiertoe is het voor ons bedrijf zeer belangrijk de mate van tevredenheid van onze toeristen te beoordelen. Wij doen dat door ten minste 5% van onze klanten dagelijks een enquête te laten invullen.

13) Training is ook een van de sleutels voor het verbeteren van onze dienstverlening. Daarom verbinden wij ons ieder jaar deel te nemen aan alle trainingsdagen of -cursussen georganiseerd door de dienst voor Toerisme van Tenerife, waaraan ten minste één lid van het team van iedere boot zal deelnemen.

14) Wij willen het verschil maken, en daarom voeren wij voor onze teams een Cultuur van aandacht voor het Detail in. Daarom hebben wij meegewerkt aan het opstellen van een Gids voor Goede Praktijken voor het spotten van walvissen op ons eiland. Wij hebben ons ten doel gesteld deze te accepteren en geleidelijk te implementeren op onze boten en voor onze toeristische dienstverlening.

15) Daarbij voelen wij de verplichting ervoor te zorgen dat al ons personeel, evenals het technisch team, op de hoogte is van de criteria gedefinieerd in dit Handvest voor Kwaliteit. Hierdoor wordt gegarandeerd dat zij op de hoogte zijn van de 15 punten waaruit dit document bestaat en dat dit geleidelijk over een periode van 6 maanden zal worden geïmplementeerd, termijn gerekend vanaf de dag volgend op de ondertekening ervan door de ondernemers en de dienst Toerisme van Tenerife.

Bedrijven die aangesloten zijn bij het Handvest voor Kwaliteit

We konden geen resultaten vinden die overeenkomen met uw zoekopdracht.