Waar is het water?

Hoewel de Orotavavallei gekenmerkt wordt door haar vochtigheid, is het water altijd schaars geweest op het eiland. Daarom hebben haar bewoners alles in het werk moeten stellen om het te vinden, daar waar het is, in dit geval onder de grond. Kilometerslange ondergrondse galerijen doorkruisen daarom het eiland om het ondergrondse water dat door de bodem gefiltreerd wordt, op te vangen. Deze galerijen zijn niet te bezoeken, omdat velen in onbruik zijn geraakt en een gebrekkige ventilatie hebben.

Natuurlijk is dit niet de enige manier waarop water gewonnen wordt. Er zijn andere manieren, zoals het opvangen van regenwater in kleine vijvers, die ook tot het landschap behoren van beide valleien. Om het water naar de landbouwpercelen te brangen, wordt nog steeds gebruik gemaakt van kleine irrigatiekanalen die vroeger 'atarjeas' werden genoemd.