Malpaís de Rasca

Speciaal natuurreservaat

De vulkanische lavastromen hebben hier een verrassend "malpaís"-landschap gevormd dat wel een andere planeet lijkt. Bovendien groeit hier zowel cardón en tabaiba die zowel kenmerkend zijn voor het kustgebied als voor het binnenland, met talrijke inheemse exemplaren.

Ook de vulkanische kraters trekken de aandacht, vooral de Montaña Grande. In het malpaís vind je meerdere bedreigde soorten, zowel flora als fauna, zoals de Canarische alsem (Artemisia ramosa), waarvan we hier prachtige populaties vinden.

Gemeente: Arona

Oppervlakte: 315,4 hectare

Hoe kom je er?

Je rijdt er naartoe over de TF-1, afrit Guaza en dan over de TF-6222 tot het kruispunt van El Palm-mar. Volg daar de weg naar Palm-mar. Na 1.250 meter bereik je dan het malpaís-landschap.