Sociale media

Clausule met informatie over het gebruik van sociale netwerken waarop inhoud en informatie wordt gepubliceerd.

SPET, Turismo de Tenerife, S.A. maakt gebruik van sociale netwerken of kan deze gebruiken als een communicatiekanaal om eenvoudig en doeltreffend de producten, evenementen, nieuwsberichten, waarschuwingen, etc. onder de aandacht te brengen en zo haar merk(en) te promoten, de communicatie te verbeteren en de participatie van klanten, gebruikers, consumenten, etc. te bevorderen.
SPET, Turismo de Tenerife, S.A. voorkomt te allen tijde dat er inhoud wordt gepubliceerd waarin persoonlijke gegevens zijn verwerkt en beperkt zich uitsluitend tot informatieve en commerciële doeleinden.

De gebruikers worden op de hoogte gesteld van het beleid ten aanzien van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van de personen die vrijwillig de officiële pagina('s) van SPET, Turismo de Tenerife, S.A. op de sociale media bezoeken en gebruiken:

door deze officiële pagina('s) van SPET, Turismo de Tenerife, S.A. te bezoeken en te gebruiken wordt de gebruiker verondersteld uitdrukkelijk het privacybeleid van elk van deze sociale netwerken te aanvaarden en toestemming te verlenen voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens op de wijze die daarin voorzien is.
Het staat de gebruiker vrij de officiële pagina('s) van SPET, Turismo de Tenerife, S.A. op sociale media te bezoeken, waarbij hij of zij onderworpen is aan de juridische informatie en/of de voorwaarden voor gebruik van elk sociaal netwerk.
Op deze officiële pagina('s) van SPET, Turismo de Tenerife, S.A. kan de gebruiker teksten, foto's, video's of andere informatie en/of inhoud delen, die onderworpen zijn aan de regels en voorwaarden van het platform. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat alle inhoud die wordt gepubliceerd voldoet aan de geldende wetgeving en de regels van het platform.
De officiële pagina('s) van SPET, Turismo de Tenerife, S.A. in de sociale media kunnen meningen, aanbevelingen of verklaringen van derden bevatten die niet noodzakelijkerwijs de mening van SPET, Turismo de Tenerife, S.A. vertegenwoordigen of een verplichting tot een bepaalde handelswijze aangeven.

SPET, Turismo de Tenerife, S.A. is niet aansprakelijk voor het optreden van gebruikers en deze aanvaarden de volledige verantwoordelijkheid voor wat hieruit kan voortvloeien:

wanneer er op het sociale netwerk informatie wordt gepubliceerd die niet uit naam van SPET, Turismo de Tenerife, S.A. is gepubliceerd of gedeeld of in voorkomend geval door een externe derde is gepubliceerd.

wanneer het sociale netwerk niet operationeel is door technische redenen die zijn toe te schrijven aan de eigenaar van het platform, derden of onvoorziene omstandigheden of overmacht en deze omstandigheden onder de verantwoordelijkheid vallen van het sociale netwerk of in voorkomend geval van de externe partij.

wanneer het sociale netwerk de juridische informatie en/of gebruiksvoorwaarden wijzigt.

SPET, Turismo de Tenerife, S.A. heeft het recht alle door een gebruiker gepubliceerde inhoud te verwijderen, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan of goedkeuring van de gebruiker, wanneer de gebruiker inbreuk pleegt op de geldende wetgeving, de in de geldende wetgeving vastgestelde regels of de regels van het platform of deze schendt.

Voor het raadplegen van aanvullende en uitvoerige informatie over gegevensbescherming kunt u hier klikken.