Elektronische berichten | E-MAIL

Clausule met informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens en gangbare informatie in de elektronische berichten (e-mail)

PRIVACY VAN DE INHOUD VAN HET E-MAILBERICHT

De informatie in de e-mailberichten en/of bijlage(n) is vertrouwelijk en mag uitsluitend worden gelezen door de persoon of personen tot wie deze gericht is. SPET, Turismo de Tenerife, S.A. is niet formeel aan de inhoud gebonden tenzij dit door beide partijen schriftelijk is bevestigd. Indien u de e-mailberichten leest en niet de aangegeven geadresseerde of de werknemer of verantwoordelijke voor het afleveren van het bericht bij de geadresseerde bent, of deze correspondentie per abuis hebt ontvangen, informeren wij u hierbij dat het volstrekt verboden is en illegaal kan zijn om dit bericht openbaar te maken, te verspreiden of te reproduceren. Wij verzoeken u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en het originele bericht terug te sturen naar het adres van de afzender.
Alle in het bericht geuite meningen komen uitsluitend voor rekening van de afzender en vertegenwoordigen niet de mening van SPET, Turismo de Tenerife, S.A., tenzij dit uitdrukkelijk wordt aangegeven en de afzender hiertoe bevoegd is.
E-mailberichten zijn niet veilig en geven geen garantie voor vertrouwelijkheid of een juiste ontvangst, aangezien ze kunnen worden onderschept, gemanipuleerd, vernietigd of met vertraging, onvolledig of met virus kunnen worden afgeleverd. SPET, Turismo de Tenerife, S.A. is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die in een bericht worden aangebracht na verzending.

VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Verantwoordelijke: Overeenkomstig het bepaalde in de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, delen wij u hierbij mede dat uw e-mailadres is opgenomen in het verwerkingssysteem op naam van SPET, Turismo de Tenerife, S.A. met CIF-nummer A38299061 en gevestigd op Avda. La Constitución, 12 - 38003 S/C de Tenerife.
Grondslag: De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is dat u hiermee hebt ingestemd met het doel dat de door u aangevraagde of ingehuurde diensten worden geregeld en vervuld. Voor de administratieve en inhoudelijke afhandeling van de relatie wordt alle eventuele reguliere informatie en/of andere berichtgeving verzonden via de door u verstrekte communicatiekanalen.

Voor het raadplegen van aanvullende en uitvoerige informatie over gegevensbescherming kunt u hier klikken.