Water

Grondwater is de belangrijkste natuurlijke hulpbron in Tenerife

Water is de meest waardevolle natuurlijke hulpbron op Tenerife. Door de vulkanische eigenschappen van het eiland en zijn poreuze en permeabele grond, sijpelt veel regenwater in de ondergrond. Dankzij de vindingrijkheid en inspanningen van de inwoners hebben zij toegang tot deze ondergrondse stromen. Stuwdammen zijn ook een belangrijk element, hoewel waterputten en kanalen gebruikelijker zijn om zoet water te verkrijgen op een eiland omringd door zee. Meer dan 80% van het water in Tenerife is afkomstig uit het 1.700 kilometer lange netwerk van kanalen en 500 actieve bronnen.

De grond van Tenerife is aan het oppervlak zeer permeabel, die op een bepaalde diepte verandert in een ondoorlatende basale laag. Regenwater en vochtigheid sijpelen daardoor in de grond en bereiken de aquifers die zich in de basale laag bevinden. Deze enorme ondergrondse watervoorraden zijn vitaal omdat ze de bevolking van Tenerife van zoet water voorzien.

Sinds 1997 bestaat er een hydrologisch plan voor het eiland dat het verbruik analyseert en naar alternatieve manieren zoekt om de waterproductie te verhogen. De landbouw verbruikt het merendeel van het water, gevolgd door het dagelijkse gebruik door de bevolking. Enkele mogelijkheden die worden onderzocht, zijn de ontzilting van zeewater en de zuivering van afvalwater voor irrigatie. Het eerste ontziltingsstation werd in 1998 opgestart in het zuiden van het eiland. Tenerife heeft ook installaties om de kwaliteit van het grondwater te verbeteren door mineralen te elimineren die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie.