Roques de Anaga

Integraal natuurreservaat

Hier bevinden zich twee goed bewaarde monolieten in het midden van de oceaan die enkel over zee toegankelijk zijn. Zowel de Roque de Tierra (of Roque de Dentro) als de Roque de Fuera trotseren met hun majestueuze aanwezigheid voortdurend de krachtige golven van de Atlantische oceaan.

Beide formaties vormen een van de meest kenmerkende ecosystemen van de Canarische eilanden en onderscheiden zich door hun grote wetenschappelijke, geologische, geomorfologische en landschappelijke belang.

De gewervelde dieren die op deze rotsen leven zijn van groot belang, aangezien het inheemse soorten zijn. Voor sommige van hen, zoals de reuzenhagedis van de Roque de Fuera (Gallotia galloti insulanagae), is dit de enige bekende habitat. Wat vogels betreft vinden we er de Bulwers stormvogel (Bulweria bulwwerii), de Madeirastormvogel (Oceanodroma castro) en de Scopoli's pijlstormvogel (Calonectris diomedea).

Op de top van de Tierra-rots staat een spectaculair bos van bijna honderd drakenbloedbomen.

Gemeente: Santa Cruz de Tenerife

Oppervlakte: 10 hectare

Hoe kom je er?

Gezien de kwetsbaarheid en de grote culturele waarde van het ecosysteem is de toegang tot het reservaat verboden, behalve voor wetenschappelijk onderzoek met voorafgaande toestemming.