Heilige Week van La Laguna

01 april 2022
17 april 2022

De processies en broederschappen van de verschillende kerken van San Cristóbal de La Laguna zullen in de loop van de Goede Week door de straten van de stad trekken. Een uitgebreid programma begint op 1 april met de viering van Lazarusvrijdag in de parochiekerk van San Lázaro, gevolgd door Passiezondag op 3 april. Tot de evenementen behoren de viering van Goede Vrijdag (15 april) met de plechtige viering van het lijden en de dood van de Heer en Paaszondag (17 april) met de plechtige pontificale mis.

Uit dit programma blijkt dat ernaar wordt gestreefd de waarden van de Goede Week onder de aandacht van de hele samenleving te brengen en de belangstelling van zoveel mogelijk mensen te wekken door aspecten aan te snijden die verder reiken dan het louter devotionele.