Feest van de Maagd van Candelaria 2022

14 augustus 2022
15 augustus 2022

de Heilige Maagd van Candelaria is de algemene beschermheilige van de Canarische Eilanden. Dit feest vindt twee keer per jaar plaats: op 2 februari met de Zuivering van de Heilige Maagd Maria en op 15 augustus met Maria Tenhemelopneming (Hemelvaart). Deze tweede feestdag is bekender dan de eerste en wordt ook wel 'Het feest van degenen die op de Canarische Eilanden geboren zijn' genoemd. Dit vanwege de sterke verbondenheid die de inwoners voelen met hun voorouders.

Bedevaartgangers komen vanuit alle hoeken van het eiland om de beschermheilige te eren tijdens de twee dagen dat dit feest duurt. In de middag van 14 augustus vindt de traditionele bloemenhulde aan de Heilige Maagd plaats, waaraan folkloristische groepen deelnemen en de ceremonie van de verschijning aan de Guanches nagespeeld wordt op de Plaza de la Basílica.