Het Pad van de Zintuigen

Voetpad met lage moeilijkheidsgraad in Santa Cruz - La Laguna

Het Landschapspark van Anaga biedt een bijzondere ervaring. Je kunt er in de groene omgeving opgaan op een manier zoals je misschien nooit eerder hebt meegemaakt. Laat je gevoel de vrije loop en laat je meevoeren op de hier voorgestelde wandeling. Ontdek met elk van je zintuigen de geheimen van de Canarische laurier.

Het pad

Waar is het?

El Sendero de los SentidosHet pad loopt door de zone die van oudsher bekend is als Las Montañas, in het Landschapspark van Anaga. Het Landschapspark beslaat een groot deel van het bergmassief aan de noordoostpunt van Tenerife.

Het Parque Rural de Anaga is 14.419 hectare groot en omvat de gemeenten La Laguna, Santa Cruz de Tenerife en Tegueste. Het betreft een geaccidenteerd terrein met een grote natuurhistorische en culturele waarde, met landschappen van een grote schoonheid en harmonie, resultaat van een langdurige symbiose van mens en natuur.

Het pad begint bij La Cruz del Carmen, waar het bezoekerscentrum staat. Hier vind je uitgebreide informatie over dit gebied met een in Europa unieke biodiversiteit. Bezoek het!

Kenmerken en route

Croquis del Sendero de los SentidosHet Sendero de los Sentidos of ‘pad van de zintuigen’ gaat over een oude verbindingsweg tussen de dorpen uit de omgeving van Anaga en de stad La Laguna. Een deel van deze weg, tussen Cruz del Carmen en het uitkijkpunt Mirador del Llano de los Loros, is hersteld en nodigt nu uit om er de rijkdom van de laurier, met zijn texturen, kleuren en geuren, en het geluid van het kloppend hart van het bos zintuiglijk te komen ervaren.

Deze bijzondere kennismaking met dit prachtige gebied kun je beleven via drie verschillende wandelingen.

1. Laat je zintuigen prikkelen

Laat je meevoeren door de geuren en de vochtige boslucht. Pad met loopplanken en een klein bordes. Volledig toegankelijk voor mensen met motorische of zintuiglijke beperkingen.

 • Lengte: 340 m
 • Moeilijkheidsgraad: laag
 • Hoogteverschil: 6 m
2. Laat je verrassen

Je bent onderdeel van de geschiedenis van deze plek. Dit gedeelte bestaat uit een rondwandeling die gedeeltelijk langs de oude bergweg loopt. Let hier op het plaveisel en op de uitgehouwen treden. Ook hier vinden we loopplanken boven de grond en een loopbrug.

 • Lengte: 544 m
 • Moeilijkheidsgraad: laag
 • Hoogteverschil: 20 m
3. Wat verbergt het Canarische laurierbos?

Ontdek via je zintuigen, de geheimen van het bos. Ook deze route is een rondwandeling en loopt over een verhard pad met hellingen en trappen. Het pad biedt toegang tot het uitkijkpunt van Llano de los Loros en heeft ook loopplanken boven de grond.

 • Lengte: 1272 m
 • Moeilijkheidsgraad: laag-middelhoog Het pad heeft trajecten met steile hellingen
 • Hoogteverschil: 100 m

Het project van het Pad van de zintuigen

Het project Pad van de Zintuigen is het resultaat van de samenwerking tussen het Bureau voor Toerisme van Tenerife en het departement voor Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van het eilandbestuur (via de beheerder van het Landschapspark van Anaga).

Doelen:

 • Een toenadering van de gewone bezoeker tot de actieve recreatie op Tenerife. Het toegankelijk maken van de actieve recreatie op Tenerife voor de gewone bezoeker.
 • Het bevorderen van nieuwe producten en diensten voor het toerisme.
 • Het benutten van lokale bestaansmiddelen.

Het project is onderdeel van Tenerife Acoge, een ontwikkelingsplan voor toeristische producten, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Waarom de zintuigen?

El proyecto del Sendero de los SentidosDe beste manier om de magie van het veld te voelen, is er zelf doorheen te trekken, het op je eigen manier te verkennen en het met al je zintuigen te beleven.

Wandelen in stilte en met aandacht brengt heel bijzondere ervaringen.

Daarna zal je meer begrijpen van wat dit oeroude bos, waarvan de oorsprong terug voert tot miljoenen jaren geleden, met al zijn unieke boom- en plantensoorten, zo bijzonder maakt.

Je krijgt een beter idee van de geschiedenis en de gebruiken van dit soort regio’s, van dit soort wegen, en van het verkeer tussen de bergdorpen van Anaga en de stad La Laguna.

Getracht is om het pad, in ieder geval merendeels, toegankelijk te maken voor iedereen. Het is geschikt voor mensen met mobiliteitsbeperkingen en het is een uitnodiging voor ons allemaal om het berglandschap te leren kennen en te beleven.

Een dynamisch project

Het Pad van de zintuigen is een open project, waarmee getracht is om de manier waarop we onze omgeving beleven beter, completer en veelzijdiger te maken.

Maar het is ook bedoeld om mensen meer te betrekken bij het beheer van cultureel en natuurlijk erfgoed als dit hier, in het Landschapspark van Anaga.

In deze eerste fase is het pad vrij toegankelijk. Houd daarbij rekening met enkele basisregels.

Op dit moment kun je de paden op twee manieren lopen:

 • Zelfstandig met behulp van een folder en de bewegwijzering en informatieborden.
 • Met een rondleiding. Er wordt gewerkt aan een reserveringssysteem voor deelname aan rondleidingen via het bezoekerscentrum Cruz del Carmen.

Binnenkort kun je op het bezoekerscentrum en bij de toekomstige dienstenwinkel van Cruz del Carmen ook andere hulpmiddelen krijgen (brochures, thematische gidsen, audiogidsen ...), met meer informatie over het pad van de zintuigen en het natuurlijke en culturele erfgoed van het park. Het zijn bovendien mooie herinneringen aan je bezoek.

Je kunt ook zelf een bijdrage leveren aan het project. Dat kan via het vrijwilligersprogramma van het Landschapspark van Anaga.

Je kunt je inzetten voor concrete acties voor het veiligstellen van het natuurlijk en cultureel erfgoed: herstel van wegen en oude paden, herstel van mondelinge overlevering, herbebossing, enzovoorts.

Aanbevelingen voor het pad

Algemene aanbevelingen

Neem een jas mee. De vochtige passaatwinden kunnen hier koud aanvoelen.

Vergeet niet dat het een kwetsbaar gebied is. Blijf op de paden, laat planten en bloemen met rust en neem niets uit de natuur mee naar huis.

Als je op aanwijzing van de gids iets aanraakt, doe dit dan behoedzaam. Neem alle afval, ook organische resten, mee terug.

Het is weliswaar een korte route, maar wandel niet alleen, gebruik geschikte kleding, wandelschoenen, een hoofddeksel, zonnebrandcrème en zorg voor een windjack voor als de weersomstandigheden dat vereisen. Bij een vochtige bodem kan een wandelstok nuttig zijn. Neem voldoende drinkwater mee.

Meer weten?

La Cruz del Carmen en El Camino
De ligging van La Cruz del Carmen

Para saber más del Sendero de los SentidosLa Cruz del Carmen was ooit een strategisch verbindingspunt voor de bewoners van Afur, El Batán, Las Carboneras, Casas de La Cumbre en Taganana met de hoofdstad van het eiland, La Laguna.

Het was een ontmoetingsplaats en een rustpunt voor verschillende verbindingswegen. Vanaf hier nam men de Camino de los Loros naar beneden, naar La Laguna, om er de eigen waar te verkopen. Het was ook een halte voor begrafenisstoeten, voor wanneer iemand uit de bergdorpjes begraven moest worden op het kerkhof van La Laguna. 

En het was een plek voor de ruilhandel tussen de omliggende dorpen. De bewoners van Carboneras liepen woensdags en zondags omhoog naar La Cruz del Carmen, en de paden vulden zich dan met rijen boeren die hun steenkool, aardappelen, kool of courgettes kwamen ruilen.

De kapel van La Cruz del Carmen

Op het kruispunt van wegen werd in 1836 een kruis geplaatst om de wandelaars te zegenen en eind 19e eeuw kwam daar een kapelletje voor in de plaats, dat nog te zien is aan de rechterkant van de ingang. Het was in 1961 dat de kern van de huidige kapel verrees, dankzij de bemoeiingen van de plaatselijke boswachter, die elke voorbijganger die een steen omhoog bracht in ruil daarvoor een bos brandhout gaf.

Later vond een uitbreiding plaats en kreeg de kapel, gewijd aan de Maagd van El Carmen, zijn huidige vorm. In de kapel staat een gekleed beeld van de maagd, maar dit heeft nauwelijks enige artistieke waarde.

Het uitkijkpunt van La Cruz del Carmen

Dit werd aangelegd in 1934, naast het uitkijkpunt van Jardina, na voltooiing van de weg die vanuit La Laguna omhoog loopt naar La Cruz del Carmen.

Het heeft de vorm van een halve cirkel met natuurstenen plaveisel en betonnen reling. Aan de rand staat een halfronde, gesloten pergola met acht zuilen. Het uitkijkpunt is boven de grond verheven en bereikbaar via een trap. In het najaar van 2010 werd een rolstoelhelling toegevoegd voor bezoekers met motorische beperkingen.

Als het weer het toelaat, heb je vanaf het uitkijkpunt een prachtig uitzicht over de Vega Lagunera, de Teide, de Dorsal Central en de noord- en zuidhellingen van Tenerife.

Bezoekerscentrum Cruz del Carmen

Het bezoekerscentrum Cruz del Carmen is een project van de regionale regering van de Canarische Eilanden en opende zijn deuren in 1995. Het heeft een hal met receptiebalie, een centrale gang en een tentoonstellingszaal, gewijd aan het natuurhistorisch en cultureel erfgoed van Anaga.

Het bezoekerscentrum staat bij La Cruz del Carmen, het belangrijkste toegangspunt tot het Landschapspark van Anaga.

Het gebouw is goed geïntegreerd in de omgeving en valt weg in de begroeiing van het laaggebergte, dat behoort tot de gemeente La Laguna.

De buitenmuren zijn bekleed met natuursteen. Toegangen en paden zijn voor iedereen goed toegankelijk.

Het Canarische laurierbos

Traditioneel spreekt men van ‘laurisilva’ (Latijn voor 'laurierbos') als aanduiding voor de bossen die kenmerkend zijn voor de Atlantische archipel van Canarische Eilanden, Madeira en de Azoren. Daarnaast kennen we ook de Spaanse term ‘monteverde’.

‘Monte’ staat voor de begroeiing in de wilde natuur, en 'monte verde' is de verzamelnaam voor de soorten van begroeiing die honderdduizenden jaren geleden dominant waren rond een groot deel van het Middellandse Zeegebied, maar die daar als gevolg van de ijstijd en de verwoestijning verdwenen zijn. Dankzij de mildere klimaatomstandigheden van de Atlantische eilanden en de heersende passaatwinden met hun permanente aanvoer van vochtige lucht, konden in deze bergachtige gebieden bossen overleven die een rechtstreekse erfenis zijn van de vegetatie uit die lang voorbije periodes.

'Monteverde' of laurisilva verwijst naar een subtropisch nevelwoud, dat kenmerkend is voor de natte, warme en vorstvrije klimaatregio's, met hoge bomen en klimplanten met laurierachtige bladeren (breed, lancetvormig, hard en altijdgroen). Vandaar de klassieke aanduiding met de Latijnse naam ‘laurisilva’.

Kenmerkend is de geringe lichtinval onder het bladerdak. De meeste plantensoorten hebben zich aan de lichtarme omgeving aangepast met een intens groene kleuring van de bladeren.

Deze soorten laurisilva hebben verschillende behoeften. Sommige zijn pioniers en minder veeleisend, en groeien snel (gagel, heide, taxus...) en scheppen de nodige voorwaarden voor anderen soorten, die overheersen in meer geëvolueerde ecosystemen.

Andere zijn veeleisender, maar groeien hoger. Zij overgroeien uiteindelijk de eerste groep, die meer licht nodig heeft, en nemen dan hun plaats in.

De meest karakteristieke bomen van dit meer geëvolueerde bos zijn de Canarische laurier, Portugese laurier, wilde hulst...

Diensten
Boomsoorten in de omgeving van La Cruz del Carmen

 • Canarische laurier (Laurus novocanariensis)
 • Portugese laurier (Laurus lusitanica ssp. Hixa)
 • Gagel (Myrica faya)
 • Inheemse lauriersoort Viñatigo (Persea indica)
 • Canarische hulst (Ilex canariensis)
 • Canarische hulst, ondersoort op Tenerife (Ilex perado subsp. Platyphylla)
 • Bezemdopheide (Erica scoparia)
 • Canarische Laurentijn (Viburnum tinus subsp. Rigidum)
 • Picconia excelsa
 • Canarische wegedoorn (Rhamnus glandulosa)
Andere veel voorkomende planten

 • Phyllis nobla
 • Canarische boterbloem (Ranunculus cortusifolius)
 • Mekkabalsem (Cedronella canariensis)
 • Hypericum grandifolium
 • Senecio webbi
 • Isoplexis canariensis
 • Endemische asperge (Semele androgyna)
 • Canarische klimop (Hedera canariensis)
 • Endemische paardenbloem (Andryala pinnatifolia)
 • Adenocarpus foliolosus
 • Ixanthus viscosus