Emigratie naar Amerika

Door de dreigende hongersnood en de hoop op een beter leven voor hun families, zagen veel Canariërs zich geroepen om in de 18e eeuw een betere toekomst op het Amerikaanse continent te gaan zoeken. Al in 1726 richtte een groep families van de eilandengroep Montevideo op en kort daarna stichtten andere Canarische families de stad San Antonio (Texas). De Canarische havens vormden de traditionele verbindingsschakel tussen Europa en Amerika, wat ervoor zorgde dat de eilandbewoners altijd hoopvol naar het Nieuwe Continent keken.

Zowel de legale als illegale immigratie hield tot de jaren zestig van de twintigste eeuw aan, waarbij Venezuela — dat bekend stond als het 'achtste eiland' — en Cuba enkele van de belangrijkste bestemmingen waren. Veel Latijns-Amerikaanse landen waren afhankelijk van landarbeiders om onontgonnen gebieden te bevolken, maar in Cuba wilde men vooral de slaven vervangen door Europese werkkrachten. Op de Canarische eilanden bestond het idee dat vrienden en familie die waren geëmigreerd daar fortuin zouden maken en zouden terugkomen als 'rijke indianen'. Dit idee vormt een drijvende kracht achter de migratiestromen.