Bekwame geesten van Victor Küppers

22 maart 2023
22 maart 2023

Victor Küppers, Doctor in de Geesteswetenschappen en Master Bedrijfskunde verzorgt op 22 maart een lezing rond het project Mentes Expertas (bekwame geesten).

Een van de thema's die hij meestal behandelt in zijn lezingen zijn de sleutels die noodzakelijk zijn om iemands maximale vermogen te ontwikkelen. Met zijn lezingen streeft hij ernaar de ideeën en begrippen van deskundigen uit de Positieve Psychologie te verbreiden.