De Rattenvanger van Hamelen

17 december 2022
18 december 2022

Het schaduwtheatergezelschap Olveira Salcedo treedt op 17 en 18 december in het Victoria Theater op met een bewerking van het populaire stuk De Rattenvanger van Hamelen. Slechts twee poppenspelers volstaan om een groot aantal onderdelen te besturen en de personages tot leven te wekken. Olga Olveira en Juvenal Salcedo zijn de oprichters van het gezelschap. Ze bespelen niet alleen de poppen, maar ze ontwerpen en bouwen deze ook en zorgen voor het licht, het decor en de mechanismen.

Het stuk is gebaseerd op de beroemde middeleeuwse Duitse legende over een fluitspeler die de stad Hamelen met zijn fluitspel bevrijdt van een rattenplaag. Later voert hij de kinderen uit de stad mee en haalt hen weg bij de volwassenen, omdat die hem niet voor zijn werk wilden betalen. In deze bewerking worden de kinderen onterecht beschuldigd van de wandaden die de ratten hebben begaan.