Cooperantes para la vida: polinizadores

09 oktober 2023
30 april 2024

In het Natuur- en Archeologiemuseum (MUNA) vindt t/m 30 april een nieuwe tentoonstelling plaats waarin het belang van bestuivers centraal staat. De tentoonstelling is daarnaast gericht op het zoeken naar de oorzaken van de afname van het aantal bestuivers en op de noodzaak van het opstellen van groot- en kleinschalige strategieën ter ontwikkeling van een andere relatie tussen de natuur en de samenleving, rekening houdend met maatschappelijke en milieukosten.

Deze tentoonstelling dient als motivatie voor reflectie en debat in de context van workshops voor burgers over de afname van het aantal bestuivers. De workshops zijn een initiatief van het Natuur- en Archeologiemuseum, het Competentiecentrum voor Participatieve en Deliberatieve Democratie van het Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum van de Europese Commissie, en de Universiteit van La Laguna, met steun van de KIM Educativo, en met financiële steun van de Europese Commissie.

Adres
Cooperantes para la vida: polinizadores
Museo de la Naturaleza y el Hombre
C/ Fuente Morales, s/n
38003 Santa Cruz de Tenerife